ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Μελέτη της ελληνικής ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς

Γλωσσολογική έρευνα πάνω στη διγλωσσία και συγκεκριμένα τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην πρώτη (ελληνική) και δεύτερη (αγγλική) γλώσσα στους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ζητούνται συμμετέχοντες που είναι ενήλικες (άνω των 18) και ομιλούν και τις δύο γλώσσες. Η έρευνα γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ως αντάλλαγμα για την πολύτιμη βοήθειά τους ένα voucher αξίας £20.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Λεονάρντα Πρέλα, διδακτορική φοιτήτρια στο τμήμα αγγλικών και αμερικανικών σπουδών του γερμανικού πανεπιστημίου FAU, η οποία επίσης συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο του Birmingham για αυτή την έρευνα.