ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ: Petition/Αίτημα προς τις Ελληνικές Αρχές για ανανέωση διαβατηρίων ΚΑΙ στη Σκωτία

Η Ελληνική Κοινότητα του Εδιμβούργου, σε συνεργασία με τις Ελληνικές Κοινότητες της Γλασκώβης και του Αμπερντήν, έλαβε την πρωτοβουλία να αιτηθεί στις Ελληνικές αρχές ώστε να γίνεται η ανανέωση των διαβατηρίων και στη Σκωτία. Μέρος της πρωτοβουλίας είναι και η διοργάνωση του παρακάτω petition/αιτήματος.

Εμείς, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες της Σκωτίας, απευθυνόμαστε προς τις Ελληνικές Αρχές με αίτημα την καλύτερη εξυπηρέτησή μας στον τρόπο που εκδίδονται/αντικαθίστανται τα διαβατήρια. Οι κοινότητές μας υπερβαίνουν τα 10 χιλιάδες άτομα. Οι υφιστάμενες διαδικασίες έκδοσης/αντικατάστασης διαβατηρίων δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες. Η απαιτούμενη διπλή μετακίνηση στο Λονδίνο, συνεπάγεται: υψηλό οικονομικό κόστος και επιπτώσεις στον επαγγελματικό και οικογενειακό βίο των Ελλήνων πολιτών. Οι Ελληνικές Αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες, με σκοπό να επιτύχουν την επιτόπια διεκπεραίωση των διαδικασιών. Η εξυπηρέτηση του κοινού, για την έκδοση/αντικατάσταση των διαβατηρίων, θα μπορούσε να πραγματοποιείται και στη Σκωτία, σε κατάλληλο χώρο που θα εξευρεθεί, είτε στο Εδιμβούργο, είτε στη Γλασκώβη.

Εφόσον συμφωνείτε, καλείστε να συνυπογράψετε το σχετικό petition/αίτημα πατώντας εδώ.

Επίσης καλείστε να προωθήσετε το αίτημα αυτό στις επαφές σας.

Οι παραπάνω Ελληνικές Κοινότητες σας ευχαριστούν για την ενεργή συμμετοχή σας σε αυτόν το σκοπό.