Δωρεές & Χορηγίες

Κανείς δεν έγινε ποτέ φτωχός δίνοντας…

ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ

Donation


Επίσης δεχόμαστε τις ευγενικές δωρεές σας μέσω:

  • Tραπεζικής μεταφοράς στην Bank of Scotland, Account Name: Hellenic Community of Edinburgh, Sort Code: 80-22-60, Account no: 13020563
  • Paypal στο paypal account: [email protected] ή πατήστε εδώ. 

Επίσης μας ενδιαφέρουν οποιεσδήποτε άλλες ευκαιρίες υποστήριξης. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ!