Σύνοψη

Η Ελληνική Κοινότητα του Εδιμβούργου (HCE) ιδρύθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2014 και πέτυχε να αναγνωριστεί επίσημα ως κοινωφελής οργανισμός από την ελεγκτική αρχή της Σκωτίας (OSCR) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Η HCE φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς του Ελληνικού/Κυπριακού πληθυσμού στο Εδιμβούργο επιδεικνύοντας αξιόλογο σχετικό έργο. Η HCE καλωσορίζει όλους – Έλληνες και μη – τους κατοίκους Εδιμβούργου και περιχώρων να εγγραφούν και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότες του συλλόγου. 

Όραμα

Να είναι το κέντρο αναφοράς για τους Έλληνες του Εδιμβούργου και πομπός Ελληνικού πολιτισμού στην τοπική κοινωνία.

Σκοποί

Ο Σύλλογος σκοπεύει:

  • Στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των Ελλήνων που κατοικούν στο Εδιμβούργο και περίχωρα,
  • Στην προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και κουλτούρας,
  • Στην εκπροσώπηση της Ελληνικής κοινότητας στο Εδιμβούργο και των ενδιαφερόντων της στις τοπικές Αρχές και οργανισμούς, ανάλογα με την περίσταση,
  • Να μην εμπλέκεται σε κομματική πολιτική.

Καταστατικό

Το Καταστατικό του συλλόγου βρίσκεται εδώ.