Διαδικτυακή ενημέρωση, στα Ελληνικά, σχετική με τα δικαιώματα και την εγκατάσταση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα πλαίσια των δράσεών του Settled Scotland, στις 23 Ιουνίου, 17:30 – 18:30, θα προσφερθεί μία δωρεάν διαδικτυακή ενημέρωση σχετική με τα δικαιώματα και την εγκατάσταση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (EU Settlement Scheme), στην ελληνική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://citizensrightsproject.org/event/online-information-session-greek/