Είσαστε διδάκτορας Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου; Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Είσαστε διδάκτορας Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου;

Λάβετε μέρος στη νέα έρευνα που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας“, σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας των διδακτόρων, τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, και στην ανάδειξη των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν τις αποφάσεις σταδιοδρομίας τους.

Στην πρώτη φάση της έρευνας, το ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσους έχουν καταθέσει τη διατριβή τους στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) κατά την περίοδο 2000-2018. Ως επόμενο βήμα, το ερωτηματολόγιο θα συμπεριλάβει τους διδάκτορες των προηγούμενων ετών. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν είναι εμπιστευτικά και διέπονται από τους κανόνες του στατιστικού απορρήτου.

Εάν είσαστε διδάκτορας ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου, επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα και δεν έχετε λάβει τον σχετικό υπερσύνδεσμο παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Συμπληρώστε τη φόρμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα διαβάστε περισσότερα ή/και επικοινωνήστε μαζί μας:
Μέσω email: [email protected]
Τηλεφωνικά: +30210 7273968, +30210 7273905