Χρήσιμος ιστότοπος για παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα κατά τη διάρκεια του lockdown στο Εδιμβούργο.

Πολύ χρήσιμος ιστότοπος με πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες, προϊόντα και ενέργειες ανεξάρτητων επιχειρήσεων στο Εδιμβούργο κατά τη διάρκεια του lockdown.

https://www.edinburghlockdowneconomy.com/