ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ενημέρωση για το EU Settlement Scheme στην ελληνική γλώσσα

Στα πλαίσια των δράσεών του Settled Scotland, στις 26 Μαϊου, 17:30 – 18:30, θα προσφερθεί μία δωρεάν διαδικτυακή ενημέρωση για το EU Settlement Scheme, στην ελληνική γλώσσα, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://citizensrightsproject.org/event/online-information-session-greek/