Ελληνικό Κτηματολόγιο – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του Ν.2308/1995

Ελληνικό Κτηματολόγιο – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων του Ν.2308/1995

Το Προξενείο του Λονδίνου μας ζήτησε να διαβιβάσουμε το παρακάτω έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου.