ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Κοινότητάς μας θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 01.12.2019 και

ώρα 2:15 – 4:15μμ στο

Tollcross Community Centre 117 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG

(0131 221 5800 | [email protected]).