Βίζα

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Πριν Έρθετε Στη Σκωτία

Έλεγχος για το αν χρειάζεστε βρετανική βίζα Εάν θέλετε να επισκεφτείτε το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να το κάνετε χωρίς να χρειάζεστε βίζα, αρκεί το διάστημα το οποίο θα παραμείνετε εντός βρετανικής επικράτειας να μην υπερβαίνει τους 6 μήνες. Εάν χρειαστεί να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για διάστημα άνω των 6 μηνών, θα πρέπει να ελέγξετε το είδος βίζας το οποίο χρειάζεστε, ακολουθώντας τα βήματα σε αυτόν το σύνδεσμο. Για πληροφορίες οικογενειακής επανένωσης (αν ήδη έχετε κάποιον συγγενή που διαμένει εντός Βρετανίας από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και νωρίτερα), επισκεφτείτε τον σύνδεσμο “Apply for a permit to join your EU or EEA family member in the UK”. Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) μπορείτε να πατήσετε εδώ. Βίζα για εργαζόμενους με ειδίκευση Εάν θέλετε να εργαστείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν έχετε άδεια παραμονής (pre-settled ή settled status), θα χρειαστεί να αιτηθείτε βίζα εργασίας. Για την σχετική αίτηση, θα πρέπει υποχρεωτικά να:
  • έχετε συμφωνήσει εργασία σε εργοδότη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ο οποίος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office)
  • διαθέτετε “πιστοποιητικό χρηματοδότησης” (certificate of sponsorship) από τον εργοδότη σας όπου θα αναγράφονται λεπτομέρειες για τη θέση εργασίας που σας έχει προσφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • ασκείτε επάγγελμα το οποίο βρίσκεται στη λίστα με τα ζητούμενα επαγγέλματα
  • πληρώνεστε τον ελάχιστο μισθό – το ποσό εξαρτάται από το είδος της απασχόλησης που έχετε
Θα πρέπει να έχετε μια επιβεβαιωμένη προσφορά εργασίας πριν ξεκινήσετε την αίτηση για βίζα εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) μπορείτε να πατήσετε εδώ. Φοιτητική βίζα Για να αιτηθείτε φοιτητική βίζα για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να είστε 16 ετών και άνω καθώς επίσης και:
  • να σας έχει προσφερθεί θέση σε πρόγραμμα σπουδών από εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
  • να μπορείτε να υποστηρίξετε οικονομικά τις σπουδές και τη διαμονή σας – το ποσό διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες σας
  • να μπορείτε να μιλάτε, διαβάζετε, γράφετε και να κατανοείτε την αγγλική γλώσσα