Τραπεζικός Λογαριασμός

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Αφού Έρθετε Στη Σκωτία

Δικαιολογητικά για άνοιγμα λογαριασμού είναι τα παρακάτω:

  • Διαβατήριο
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Ενοικιαστήριο συμβόλαιο (tenancy agreement)
  • Γράμμα από τον εργοδότη σας που επιβεβαιώνει τη διεύθυνσή σας
  • Παραστατικό πληρωμής από τον εργοδότη σας (payslip)
  • Συμφωνητικό/συμβόλαιο εργασίας (contract)
  • Πιστοποιητικό από τη γραμματεία της σχολής ότι είστε εγγεγραμμένος/η (certificate of enrolment) – για φοιτητές

(Δεν είναι απαραίτητα όλα τα δικαιολογητικά. Εξαρτάται από το κάθε υποκατάστημα και τον εκάστοτε υπάλληλο.) Το τραπεζικό σύστημα στη Σκωτία (και το Ηνωμένο Βασίλειο κατ’ επέκταση) δουλεύει με τα λεγόμενα credit checks για να ελέγξει τα οικονομικά σας στοιχεία και αναλόγως να σας κατατάξει σε μια κατηγορία πελάτη.

Ενδεικτικά κάποιες τράπεζες είναι οι:

Ενδεικτικά κάποιες διαδικτυακές τράπεζες είναι οι: