Τηλέφωνα Ανάγκης

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Αφού Έρθετε Στη Σκωτία

  • Άμεση Επέμβαση Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ασθενοφόρα: 999
  • Δημόσιο Σύστημα Υγείας: 111
  • Αστυνομία (μη άμεση επέμβαση): 101
  • Οδική Βοήθεια – AA: 0800 085 2721
  • Οδική Βοήθεια – Green Flag: 0845 246 2766
  • Οδική Βοήθεια – RAC: 0800 003 001 / 08448 913 111
  • Συμβουλευτική υπηρεσία για παιδιά και άτομα μέχρι 19 ετών (Childline): 0800 1111
  • Ανώνυμες Καταγγελίες Εγκλημάτων (Crimestoppers) — ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 0800 555 111