Σφραγίδα Χάγης (apostille)

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Αφού Έρθετε Στη Σκωτία

Τί είναι: 

Η σφραγίδα Χάγης απαιτείται συνήθως σε δημόσια έγγραφα που καταλήγουν σε δημόσια υπηρεσία άλλης χώρας. Αποτελεί την πιστοποίηση που φέρει ένα δημόσιο έγγραφο, και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και της σφραγίδας που φέρει το έγγραφο αυτό. Ιδιωτικά έγγραφα, μπορούν να πάρουν σφραγίδα Χάγης, μόνο αν πρώτα επικυρωθούν από δικηγόρο / συμβολαιογράφο και η σφραγίδα Χάγης τότε επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής και της σφραγίδας του δικηγόρου / συμβολαιογράφου. 

Ποιος την χορηγεί:

Ελληνικά έγγραφα μπορούν να λάβουν τη σφραγίδα ΜΟΝΟ από την Ελλάδα και Βρετανικά έγγραφα ΜΟΝΟ μέσω του γραφείου Κοινοπολιτείας. Όλα τα άλλα γραφεία που δηλώνουν ότι παρέχουν σφραγίδες Χάγης είναι μεσάζοντες και συνεπώς θα πληρώσετε περισσότερο για την υπηρεσία αυτή.

Σημείωση:

Αν το έγγραφό σας πρέπει να μεταφραστεί, η σφραγίδα Χάγης προηγείται της μετάφρασης. 

Κόστος: 

Το κόστος της υπηρεσίας στο γραφείο της Κοινοπολιτείας είναι 30 λίρες σύν τα έξοδα αποστολής (συνολικά γύρω στις 36 λίρες ανά έγγραφο).

Διαδικασία:

 1. Ανοίγετε την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται εδώ.
 2. Πατήστε start now.
 3. Πατήστε start a standard application.
 4. Πατήστε check your documents.
 5. Στο πεδίο που εμφανίζεται γράψτε τον τίτλο του εγγράφου ή την εκδούσα αρχή (π.χ. για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το HMRC πληκτρολογήστε HMRC document).
 6. Λίγο πιο κάτω από το πεδίο αυτό πιέστε select και επιλέξτε πόσα έγγραφα έχετε. (Αν έχετε πολλά έγγραφα, από διάφορες αρχές, σε αυτό το σημείο μπορείτε να επιστρέψετε πίσω στο πεδίο εισαγωγής και να επιλέξετε και άλλα έγγραφα.)
 7. Όταν έχετε καταχωρήσει όλα τα έγγραφα, πατήστε continue.
 8. Η επόμενη σελίδα σας δίνει 4 επιλογές. Αν έχετε δημόσιο έγγραφο που φέρει υπογραφή και σφραγίδα, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη επιλογή και το σύστημα σας προχωράει στο σύστημα πληρωμής. Αν το έγγραφό σας εμπίπτει στις άλλες 3 κατηγορίες, η επόμενη σελίδα θα σας δώσει πληροφορίες για το πώς πρέπει να επικυρώσετε το έγγραφό σας πρώτα από δικηγόρο / συμβολαιογράφο πρίν τους το στείλετε. Όταν το κάνετε αυτό πατήστε next.
 9. Στις επόμενες σελίδες πρέπει να βάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Προσοχή: Τα έγγραφα με τη σφραγίδα Χάγης θα σας επιστρέψουν στη διεύθυνση που θα βάλετε στα πεδία αυτά. 
 10. Ακολουθήστε τις εντολές για τη πληρωμή της / των apostille. 
 11. Όταν ολοκληρώσετε την πληρωμή τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη μια απόδειξη πληρωμής (με τον κωδικό πληρωμής σας, ο οποίος θα σταλεί και στο email  που τους δώσατε). 
 12. Αυτή την απόδειξη πρέπει να την τυπώσετε και να τη στείλετε μαζί με το έγγραφό σας στη διεύθυνση που γραφει στο κάτω μέρος η απόδειξη αυτή.