ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ, Ιούνιος 2020

Ο Μιχάλης Αράπης, Αντιπρόεδρος της Ελληνορθοδόξου Κοινότητας του Κάρντιφ Ουαλίας μας μιλάει για την εκεί Ελληνική παροικία.