ΚΑΙΤΗ ΓΚΕΟΡΓΚΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Οκτώβριος 2020

Η Καίτη Γκεόργκε Σταθοπούλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τούλτσεα Ρουμανίας μας μιλάει για τα εκεί Ελληνικά δρώμενα.