Επίσημες Μεταφράσεις Εγγράφων

Αρχική Σελίδα Οδηγού -> Αφού Έρθετε Στη Σκωτία

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι μεταφράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως.

Ηλεκτρονικά κατατεθειμένες μεταφράσεις: 

Οι μεταφράσεις που κατατίθενται ηλεκτρονικά δεν απαιτείται να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα, αλλά μόνο το κείμενο επικύρωσης με τα στοιχεία και τις πιστοποιήσεις του μεταφραστή ώστε να διασταυρωθεί η εγκυρότητα του μεταφραστού.  

Πρεσβεία / Προξενεία:

Η Πρεσβεία και τα Προξενεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο δέχονται μεταφράσεις μόνο από αναγνωρισμένους μεταφραστές. Δεν υπάρχει μεταφραστικό γραφείο μέσα στα Προξενεία ή στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδινο. 

Για την παροχή των υπηρεσιών από αναγνωρισμένο μεταφραστή/διερμηνέα, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ακόλουθες υπηρεσίες: 

  • Ινστιτούτο Μεταφράσεων και Διερμηνείας (Institute of Translation and Interpreting) 

Τηλ.: +44 (0) 1908 325250 Φαξ: +44 (0) 1908 325259 

https://www.iti.org.uk/ email: [email protected] 

  • Αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας (Chartered Institute of Linguists) https://ciol.org.uk/find-a-linguist 

Τηλ.: +44 (0) 207 940 3100 email: [email protected]

Υπάρχουν αναγνωρισμένοι μεταφραστές της Πρεσβείας και στη Σκωτία όπως θα δείτε και από τους συνδέσμους.