Εθελοντές

Μέσω αυτής της σελίδας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους τους φίλους της ΕΚΕ που βοήθησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εθελοντικά, την κοινότητά μας.

Σας ευχαριστούμε !

Χρονοδιάγραμμα - Timeline

2021
5 Απριλίου

Κος Ταδε Ταδε

Μια παράγραφο στα Ελληνικά για αυτή την εθελοντική προσφορά.   A paragraph in English about this voluntary offer.
10 Φεβρουαρίου

Κα Ταδε Ταδε

Μια παράγραφο στα Ελληνικά για αυτή την εθελοντική προσφορά.   A paragraph in English about this voluntary offer.
2020
11 Νοεμβρίου

Κα Ταδε Ταδε

Μια παράγραφο στα Ελληνικά για αυτή την εθελοντική προσφορά.   A paragraph in English about this voluntary offer.
13 Αυγούστου

Κος Ταδε Ταδε

Μια παράγραφο στα Ελληνικά για αυτή την εθελοντική προσφορά.   A paragraph in English about this voluntary offer.