Συνέντευξη με τις κυρίες Γεωργία Αθανασοπούλου, Γενική Πρόξενο του Παναμά στις ΗΠΑ & Σούλα Αθανασοπούλου de Linares, Πρόεδρο τoυ Συνδέσμου Ελληνίδων του Παναμά (Φιλόπτωχος)

Η κυρία Γεωργία Αθανασοπούλου, Γενική Πρόξενος του Παναμά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η κυρία Σούλα Αθανασοπούλου de Linares, Πρόεδρος τoυ Συνδέσμου Ελληνίδων του Παναμά (Φιλόπτωχος) μας μιλάνε για την κοινότητα των Ελλήνων του Παναμά.