Συνέντευξη με την Καίτη Γκεόργκε Σταθοπούλου, Πρόεδρο Ελληνικής Κοινότητας Τούλτσεα Ρουμανίας

Η κυρία Καίτη Γκεόργκε Σταθοπούλου, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Τούλτσεα στη Ρουμανία μας μιλάει για αυτό τον οργανισμό, όπως επίσης και τα Ελληνικά δρώμενα στη Ρουμανία.