Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό υλικό του κόμβου “Πολύτροπη Γλώσσα”

Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό για την διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας (και Λογοτεχνίας) στο Λύκειο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μαθητές με αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί εξαιρετικά στο πλαίσιο μιας υβριδικής διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας τόσο διά ζώσης όσο και online, καθώς και για διδασκαλία εξ αποστάσεως.

Το υλικό διατίθεται εντελώς δωρεάν και είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα: http://politropi.greek-language.gr/

Η ομάδα που το επιμελείται απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς με ειδικές σπουδές και με μακροχρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των νέων ελληνικών. Περιλαμβάνει άτομα που έχουν υπάρξει σχολικοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες σε ομάδες εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και συγγραφείς σχολικών βιβλίων.

Το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνει και μια ενότητα με τίτλο “Έλληνες στο Εδιμβούργο”, η οποία βασίζεται σε σχετικές φωτογραφικές εκθέσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια (πρόδρομοι αυτής που έγινε δεκτή για το Being Human Festival), το εννοιολογικό πλαίσιο των οποίων έχει επιμεληθεί ο Νίκος Παπαδογιάννης, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο της Bangor. Η ενότητα αυτή ενδεχομένως να ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους διδάσκουν ή μαθαίνουν τη νέα ελληνική γλώσσα στο Εδιμβούργο, δεδομένου ότι αναφέρεται σε στιγμές διαπολιτισμικής επικοινωνίας των Ελλήνων με άλλους κατοίκους του Εδιμβούργου και, εν γένει, της Σκωτίας.

Η ενότητα αυτή είναι διαθέσιμη εδώ: http://politropi.greek-language.gr/keimeno/greeks-in-edinbrugh/