Πολύ χρήσιμες πληροφορίες – στα Ελληνικά – για τα δικαιώματα και παροχές σχετικές με εγκυμοσυνή και άδεια λόγω μητρότητας εν μέσω της πανδημίας

Εκ μέρους του Maternity Action

Maternity Action is the UK’s leading charity committed to ending inequality and improving the health and wellbeing of pregnant women, new parents and young children – from conception through to the child’s early years.

From the start of the Covid-19 pandemic, we experienced exceptional demand for our Maternity Rights Advice Line, so we put together some online frequently asked questions on rights at work and benefits during pregnancy and maternity leave during the Covid-19 pandemic.

In partnership with Europia, we have now translated the Covid-19 FAQ’s into Greek, among other languages.

Συχνές ερωτήσεις (FAQs): Covid-19 – δικαιώματα και παροχές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της άδειας μητρότητας

By making the information accessible in other languages, we hope this will help even more women deal with some of the issues arising from the pandemic. Please do share this information around your networks and to anyone who may be able to share it directly with any women affected.

It’s important to note that the situation continues to change and we will be adding updated information regularly, so make sure to check back to ensure you’re accessing the most recent information.