Το Προξενικό Γραφείο του Λονδίνου μας ζήτησε να κοινοποιήσουμε τις παρακάτω ανακοινώσεις.

Το Προξενικό Γραφείο του Λονδίνου μας ζήτησε να κοινοποιήσουμε τις παρακάτω ανακοινώσεις.Ανακοίνωση Πρεσβείας 1

Ανακοίνωση Πρεσβείας 2

Ανακοίνωση Πρεσβείας 3