Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Το Προξενείο του Λονδίνου μας ζήτησε να διαβιβάσουμε τον Χαιρετισμό (επισυναπτόμενος ως η παρακάτω εικόνα) του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Βλάση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου 2020).

https://m.youtube.com/watch?v=uNbDzoROpZo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2hcwvjAUE3rNxH3rH0R1Poana7hUqpOOlw1xr-o9tx-YfJei0JTx8Ll2Q

Χαιρετισμος