Ετήσια Γενική Συνέλευση 2019 – Νέα Ημερομηνία

Σας ενημερώνουμε ότι η τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Κοινότητάς μας που ήταν προγραμματισμένη για την 1η Δεκεμβρίου δυστυχώς δεν έγινε λόγω μη επαρκούς αριθμού συμμετεχόντων μελών.

Η ΓΣ θα επαναληφθεί στις 26 Ιανουαρίου 2020.

Η ακριβής τοποθεσία της συγκέντρωσης θα ανακοινωθεί κοντύτερα σε εκείνη την ημερομηνία.