Μήνυμα του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Το Προξενείο του Λονδίνου μας ζήτησε να διαβιβάσουμε το παρακάτω μήνυμα του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των μελών της Κοινότητας.