Παροχή οικονομικής υποστήριξης και εισιτηρίων μεταφοράς

Η Ελληνική Κοινότητα του Εδιμβούργου και σε συνεργασία με το Float Trust, έναν κοινωφελή οργανισμό που παρέχει οικονομική υποστήριξη σε συνανθρώπους μας στο Εδιμβούργο, προσφέρει σχετική βοήθεια.